Nieuws

Wandelen en yoga zetten traditie van verstilling en zingeving verder

In de uitgestrekte natuur van het Merodegebied ervaar je stilte en rust. Geen toeval, de traditie van verstilling, onthaasting en zorg gaat hier vele eeuwen terug. Het landschapspark koestert stilte zelfs als erfgoedwaarde. Ter gelegenheid van het feestjaar 900 jaar norbertijnen geven Yoga Natuurlijk, Stiltewandelingen Steven De Winter en de gemeente Westerlo deze traditie een hedendaagse invulling. 

De abdijen van Averbode en Tongerlo waren en zijn nog steeds twee stille toevluchtsoorden, waar religie en spiritualiteit het respect voor stilte vanzelf oproepen. Maar ook de natuurlijke omgeving rondom de abdijen was in het verleden al de uitgelezen plek om te ontsnappen aan het drukke stadsleven. 

In het begin van de 20ste eeuw stond Averbode bij de Brusselse bourgeoisie bekend als een kuuroord. Dagjestoeristen kwamen van ver om zich te verpozen in dit stuk natuur. De bossen van Herselt en Westerlo waren dan weer populair bij de Antwerpse stadsbewoners. 

Schrijvers, schilders en andere creatievelingen lieten zich inspireren door het landschap. Ernest Claes, afkomstig van Zichem, werkte een tijd in de abdij van Averbode. De schrijver beschreef het landschap rond de abdij meermaals in zijn boeken. 

Willem Elsschot woonde in Antwerpen, maar bracht zijn vakanties door in Blauberg. In de natuur vond hij inspiratie voor zijn roman De Verlossing. Hij ontleende zelfs zijn schrijversnaam aan natuurgebied Helschot. Felix Timmermans’ liefde voor de streek vertaalde zich onder meer in zijn novelle ‘Ik zag Cecilia komen’. Hoewel de naam Averbode nergens vermeld wordt, zijn er tal van verwijzingen naar de abdij en de omgeving. 

Ook pelgrims trokken in grote getale richting de Merode. Op hun bedevaart naar Scherpenheuvel namen zij afstand van het dagelijkse leven, op zoek naar zingeving.

Heilige Dimpna

Personen met nood aan zorg vinden al lang een veilige haven in de Merode. Al sinds pelgrims in de 12e eeuw op bedevaart kwamen naar Geel om genezing af te smeken van de heilige Dimpna is de stad bekend om de psychiatrische zorg. (zie onder). 

Daarnaast had ook gravin Jeanne de Merode aandacht voor kwetsbare personen. Met haar persoonlijk fortuin financierde ze tal van liefdadige en religieuze initiatieven.

Nood aan verstilling

Vandaag herontdekken mensen de voordelen van de natuur. In hun jachtige en drukke leven gaan mensen er weer op zoek naar rust en stilte om te ontstressen, te herbronnen of na te denken. Het belang van natuur voor de fysieke en mentale gezondheid wordt steeds meer erkend. de Merode wil stilte dan ook als niet-materieel erfgoed bewaren en de link tussen natuur, gezondheid en zorg blijven maken. 

In 2010 werd Gerhagen erkend als eerste stiltegebied van Vlaanderen. Dit natuurgebied in Tessenderlo is daarmee de “stiltepoort van de Merode”. In de bossen tussen Schoot en Engsbergen hoor je geen razende vrachtwagens, denderende treinen of overvliegende vliegtuigen. Er zijn twee uitgestippelde stiltewandelingen (3,5 en 6 km)

Ter gelegenheid van het feestjaar van 900 jaar norbertijnen willen we deze traditie nog extra op de kaart zetten. Daarom organiseren Yoga Natuurlijk, Stiltewandelingen Steven De Winter en de gemeente Westerlo de komende maanden activiteiten waarbij de beleving van stilte centraal staat. 

De yogawandelingen van Yoga Natuurlijk vinden maandelijks plaats, telkens op een andere locatie in het Merodegebied. Tijdens de wandeling van ongeveer 3 km door de natuur, stop je op de mooiste plekjes om mindful te kijken, ademen, rekken en strekken. 

Steven De Winter neemt je mee op stiltewandelingen in provinciaal groendomein Hertberg. Aromatische geuren versterken het gevoel van vertraging en rust in jezelf. De wandelingen gaan door vanaf juli. Exacte data volgen nog. 

Toerisme Westerlo organiseert in oktober stiltewandelingen rondom de abdij van Tongerlo. Onderweg worden er fragmenten voorgedragen, gezongen of instrumentaal gebracht door solisten of met klankschalen. Daarnaast is er tijd en ruimte voor meditatie, bezinning, stilte.


Voor alle data en bijkomende info, houd onze website in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief. 


www.yoganatuurlijk.be

FB @Yoga Natuurlijk

www.stiltewandelingen.be

FB @stiltewandelingen met Steven De Winter

www.wet.gerhagen.be/index.php/gerhagen/natuurpark-gerhagen

FB @Bosmuseum GerhagenSint-Dimpna van Geel

Dimpna was de dochter van de heidense Ierse koning Damon en een christelijke moeder. Toen het meisje amper 14 jaar was, stierf haar moeder. Omdat de koning ontroostbaar was, gingen zijn hovelingen voor hem op zoek naar een vrouw die in schoonheid zijn vroegere vrouw zou evenaren. Helaas konden ze zo’n vrouw niet vinden. Ze stelden voor dat hij zijn eigen dochter zou huwen. De diepgelovige Dimpna weigerde en vluchtte weg, samen met haar biechtvader Gerebernus. In Antwerpen aangekomen, trokken zij veiligheidshalve verder het land en de bossen in de Kempen in. In Geel vonden zij een kapel, toegewijd aan St. Maarten. Daar bouwden zij een nederige hut en leefden ze als kluizenaars en zorgden voor de armen en behoeftigen. 

De koning kwam echter zijn dochter op het spoor. Toen het meisje opnieuw zijn aanzoek afwees, onthoofdde de koning haar in een vlaag van waanzin. Ook Gerebernus liet hij dodenn, en beide martelaren werden door de inwoners piëteitsvol begraven. Op die graven werd weldra gebeden tegen waanzin. Zo werd Dimpna de patrones van de bezetenen en geesteszieken en de beschermheilige tegen krankzinnigheid. 

Het duurde niet lang of van heinde en verre kwamen bedevaarders naar Geel om op het graf van de heilige Dimpna gedurende negen dagen boete te doen en zo genezing af te smeken. Vaak moesten de bedevaarders enkele dagen wachten alvorens ze in de ziekenkamer terecht konden. Dan zochten zij onderdak bij de Geelse inwoners. Deze devotie ligt aan de basis van de latere "gezinsverpleging" voor psychiatrische patiënten in Geel. Gezinsverpleging was en is een unicum in de wereld, dat Geel de erenaam opleverde van "Barmhartige Stede". 

Ook vandaag speelt Dimpna nog een belangrijke rol in het leven van de Gelenaar. Zo wordt de Heilige jaarlijks herdacht op 15 mei met een viering in de Sint-Dimpnakerk. Op die dag worden ook de huidige gastgezinnen in de bloemetjes gezet in het OPZ. En natuurlijk zijn er de 5-jaarlijkse Dimpnadagen, waarbij de legende door middel van een ommegang en een theaterspektakel levend wordt gehouden.


Nog meer nieuws

Koninklijk bezoek

16 Dec 2021

900 jaar norbertijnen? Dat verdient ook koninklijke wensen, zo moet men in Laken gedacht hebben.

Klok Hugo in Averbode

16 Dec 2021

De feestelijke klanken rond 900 jaar norbertijnen zullen in de toekomst nog mooier klinken nu de abdijkerk van Averbode een klok rijker is.

Finissage rondreizende expo 900 jaar norbertijnen

05 Nov 2021

Feestelijke afsluiter van de rondreizende tentoonstelling '900 jaar norbertijnen' op vrijdag 19 november om 20u in de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk.